www.prosetin.cz

Složení rady obce
Starosta: Ing. Jaroslav Kotlán
Místostarosta: Ing. Robert Škrabal
1. radní: Mgr. Kateřina Fučíková
2. radní: Josef Slezák
3. radní: Radim Procházka